Husqvarna PDI

 

Jaktia/Motorservice i Lagan är en servande fackhandlare.

Det innebär att när du som kund köper en Husqvarna®-produkt kommer vi att packa upp, färdigmontera, utföra leveranskontroller samt i förekommande fall även installera maskinen hos kund. Vid web-/telefonorder påvisas kunden att den är kapabel att informera sig om beställda produkters korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel genom produkternas bifogade instruktionsmanualer och support genom Motorservice i Lagan's kundtjänst.

Husqvarna®-produkten kommer att överlämnas till er redo för användning, tillsammans med all nödvändig dokumentation och alla verktyg eller tillbehör som ska tillhandahållas. Vår personal kommer att ge er instruktioner om produktens korrekta användning, säkerhetshantering och skötsel enligt produktens instruktionsmanual.

 

  PDI Allmänna säkerhetsinstruktioner Motorsåg

  PDI Allmänna säkerhetsinstruktioner Röjsåg

  PDI Allmänna säkerhetsinstruktioner Automower